Projecten Vertex CT

Hollandweg en Groningensingel

Hierbij gaat het om het opnieuw inrichten van bestaande wegen met een hoge gebruiksintensiteit. Dit met het oogpunt gefocust op veiligheid. Zo worden er snelheid remmende maatregelen toegepast en worden parkeervakken van het midden van de weg naar de buitenkanten verplaatst.
Vertex CT busje met apparatuur
Vertex CT - Kop van Waal – Bunnik Groep – Uitzetten, inmeten en revisie

Kop van Waal

Kop van Waal is een heel nieuwe woonwijk met diverse type woningen, van rijtjeshuizen tot vrijstaande dijkwoningen. Binnen dit gebied is alles geheel nieuw gemaakt met oogpunt op een klimaat adaptieve leefomgeving. Zo zijn er diverse wadi’s en parkjes met half-verharding aangebracht.

Reconstructie Dorpskern

Deze dorpskern was door de jaren heen het aanzicht van een goede en stabiele woonplaats sterk minder geworden. Ook de kwaliteit van het riool had zijn beste tijd gehad. In meerdere jaren is hier een compleet nieuwe inrichting (bovengronds en ondergronds) gerealiseerd met materialen van hoge kwaliteit. Ook zijn kruispunten omgebouwd naar rotondes om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Vertex CT - Reconstructie Dorpskern - D van der Steen - Uitzetten, inmeten, revisie
Vertex CT - Oranjetuin – L² Maatvoering – Uitzetten van fundering vrijstaande woning

Oranjetuin

Vanwege logistieke voordelen mocht Vertex Civiele Techniek op dit project de te maken fundering uitzetten voor een nieuwe vrijstaande woning.

Yamaha Motors Europe

Om de medewerkers en bezoekers te voorzien van een rustgevende groenere omgeving wordt er een ontwerp gemaakt voor een nieuwe bedrijfstuin. Om het ontwerp te kunnen maken moest de juiste informatie ingewonnen worden.
Vertex CT - Yamaha Motors Europe – Bunnik Groep – Inmeten buitenterrein voor een nieuwe bedrijfstuin
Vertex CT - Bovendijk – D van der Steen – Uitzetten, inmeten, revisie, 3D-modellen

Bovendijk

Ter versterking van de dijk en veiligheid van de aanwonende is de Bovendijk gereconstrueerd. De oude asfaltconstructie is gesloopt en afgevoerd. Met de nieuwe situatie zijn wegversmallingen, drempels en parkeervakken aangebracht. Ook is er rekening gehouden met de eisen van de dijk vanuit het waterschap en is de dijk op nieuw bekleed met klei.

Meer- en Geerweg

Door de jaren heen hebben er zich grote verzakkingen plaatsgevonden en zijn deze tussendoor plaatselijk hersteld. Door horizontale en verticale verschuivingen was het nodig om de dijk weg, welke tevens als waterkering fungeert, op grote gedeeltes opnieuw op te bouwen zodat deze weer voldoet aan de eisen van het waterschap.
Vertex CT - Meer- en Geerweg – D van der Steen – Uitzetten, inmeten, revisie, 3D-modellen
Vertex CT - De Jong Verpakkingen – Veenman Westland BV – Uitzetten, inmeten en revisie

De Jong Verpakkingen

Vanwege uitbreiding van De Jong Verpakkingen is er een nieuw pand gebouwd waarbij Veenman Westland BV het buiten terrein mag inrichten. Met nieuwe hekwerken, damwanden, watergangen, riolering en verhardingen komen veel disciplines aan bod.

Jaarbeurs P3

Het terrein wat op dit moment bekend staat als P3 is grotendeels gesloopt ter voorbereiding op nieuwbouw. Tot het moment van bouwen zal het terrein gebruikt worden als parkeerterrein. Om een juist ontwerp voor dit parkeerterrein te kunnen maken is de bestaande situatie ingemeten.
Vertex CT - Jaarbeurs P3 – D van der Steen – Situatiemeting, uitwerking ten behoeve van een tijdelijk parkeerterrein

Interesse in onze diensten?

Neem contact met ons op! Je ontvangt binnen 24 uur antwoord, m.u.v. zaterdag en zondag.